back to home dude

Accurate Slapshot 2

Accurate Slapshot 2

Om Accurate Slapshot 2

Känner du till sportuttrycket? Han han gör mål från alla håll och kanter. I det här spelet måste du inte göra något annat än att göra mål från alla omöjliga kanter. Knäna böjda, axlarna rakt och bara skjut. Försök att klara alla nivåer, med så få puckar som möjligt!