back to home dude

Absorbed 2

Absorbed 2

Om Absorbed 2

Din kraft är att absorbera saker. Från lådor till zombies. Du absorberar allt med din kanon. Det är också bra det, eftersom du ibland behöver dessa objekt. Så länge du oskadd når slutet av nivån. Kommer det att fungera?