back to home dude

Abandoned 1

Abandoned 1

Om Abandoned 1

I åratals har du inte sett din bror, tills du plötsligt får ett kryptiskt brev. Han har upptäckt en uråldrig hemlighet och din bror dyker in i mysteriet. Kan du rädda din bror från undergång och upptäcka hemligheten av dörrarna? Lös det, med hjälp av din mus.