back to home dude

A Good Husband

A Good Husband

Om A Good Husband

Låt mig titta på teve! Laga mat åt mig! Ska du diska eller? En massa frågor från min kära fru. Kanske måste vi lyssna på henne en gång. Eller ska vi titta på fotboll istället? Du bestämmer om du är en bra make eller inte.