back to home dude

A Ghostly Journey

A Ghostly Journey

Om A Ghostly Journey

Hjälp anden att slutet av varje nivå genom att glida mellan hinderna och ta över olika kroppar! Se upp att du inte kommer i ljuset, annars kommer du att försvinna. Tror du att du kan samla ihop alla förlorade själar i det här spelet?