back to home dude

5Dice Duel

5Dice Duel

Om 5Dice Duel

Rulla! Du har fem tärningar och försöker att kasta alla möjliga kombinationer på kortet. Du får tre kast för att kasta stor stege, femmor, fyrtal eller en av de andra möjligheterna. Om du spelar bra kan du fylla i allt. Lycka till!