back to home dude

4TwoDots

4TwoDots

Om 4TwoDots

Koppla ihop cirklarna med varandra för att spela bort dem. Du får koppla ihop dem vågrätt och lodrätt, men inte diagonalt. Gör du klart hela formen? Då spelar du bort alla cirklar med samma färg. Titta noga, koppla och nå målet innan dina steg är slut. Lycka till!