back to home dude

4 Elements

4 Elements

Om 4 Elements

Gör en grön väg till altaret för att klara nivån. Fältet blir grönt när du tar bort stenarna genom att bilda par med fler än tre i varje.