back to home dude

3G Freekick

3G Freekick

Om 3G Freekick

Du får 10 försök att göra ett mål! Varje skott består ur av delar: rikta, ge effekt och bestämma kraft! Hur många bollar kan du skjuta i mål?