back to home dude

3D Stunt Pilot: San Francisco

3D Stunt Pilot: San Francisco

Om 3D Stunt Pilot: San Francisco

Försök att flyga med flygplanet genom de tre givna ringarna. Håll flygplanet helt rakt och ta hänsyn till vinden. Slutför uppdraget och gå vidare till ett följande uppdrag.