back to home dude

3 Pandas in Japan

3 Pandas in Japan

Om 3 Pandas in Japan

De här pandorna är tillfångatagen i Japan. Kan du ta dem tillbaka hem igen? Men de här tre rackarna gör precis vad de har lust i. Pandor är inte för inte en döende sort. Därför kan de behöva all hjälp! Mycket spel och klicknöje!