back to home dude

3 Little Heroes

3 Little Heroes

Om 3 Little Heroes

De här tre små hjältarna har ingenting att frukta. En är bra med sitt svärd, den andra är bra med pil och båge och den tredje är helt galen. Välj en av dessa hjältar och visa vad du är värd. Undvik alla fällor och besegra fienden.