back to home dude

3 Card Poker

3 Card Poker

Om 3 Card Poker

3 Card Poker är en kombination av två spel, Pair-plus spelet och Ante spelet. Dessa spel kan tillsammans eller separat bli spelade. 3 Card Poker blir spelat med ett standardspel med 52 kort som blir blandade före varje spel.