back to home dude

2D World 2

2D World 2

Om 2D World 2

Använd bollarna för att ta bort hinder eller för att förstärka vägen. Bara du ser till att de gröna formarna klarar sig fram till slutsträcket.