back to home dude

2048 Game

2048 Game

Om 2048 Game

Skjut blocken över fältet och räkna så ihop talen! Om du gör det här bra kommer du till slut att få talet 2048. Tror du att du lyckas få den högsta poängen?