back to home dude

2020 Reloaded

2020 Reloaded

Om 2020 Reloaded

Det är igen dags att pussla. Det är dags för 2020 Reloaded. Underst på skärmen står alla möjliga slags olika block. Dessa block måste du placera vågrätt eller lodrätt. När du har en hel rad full, spelar du bort den raden. Hur många mynt kan du tjäna?