back to home dude

2020 Original

2020 Original

Om 2020 Original

Block, block och ännu mer block. Det är din uppgift att lägga ner dem så bra som möjligt på brädan. Hur lägger du ner dem bra? Genom att fylla rader med block. Härmed tjänar du poäng och spelar du raden fri igen. Om du är duktig kan du alltså spela vidare oändligt.