back to home dude

2013 Shelter

2013 Shelter

Om 2013 Shelter

Försök att överleva efter att jorden har träffats av alla möjliga slags ramper. Sök efter material som kan rädda mänskligheten.