back to home dude

2012 Shelter

2012 Shelter

Om 2012 Shelter

Försök att fly från bunkern. Samla de dolda objekten och kombinera dem på rätt sätt för att hitta lösningen till pusslet.