back to home dude

18 Wheeler 3D

18 Wheeler 3D

Om 18 Wheeler 3D

Hur bra kan du styra en lastbil? Se upp för kurvorna och på den andra trafiken. Försök att nå din destination utan olyckor.