back to home dude

100 Little Monsters

100 Little Monsters

Om 100 Little Monsters

Monster. Jätte många små monster. Kan du rädda dem? De sitter fångna bakom en lucka. Öppna luckan och låt dem falla ner i behållarna. Fortsätt så tills alla monster är färglagda. Se upp att de inte faller ner i avgrunden. Låter du för många falla bort? Då kan du börja om igen. Gör ditt bästa och klara den högst möjliga nivån!