back to home dude

100 Arrows

100 Arrows

Om 100 Arrows

Du har 100 pilar till ditt förfogande. Kan du klara träningen med dessa hundratals pilar? Om svaret är ja, är du klar för ett steg högre. Kungen väntar, på pil- och bågturneringen. Kan du förvåna publiken?